Snížení energetické náročnosti budov - se systémem Merlin, destratifikátor 2 v 1

Závěsný modul z produkce firmy Merlin - Technology je vzduchový stropní destratifikátor, který je schopen vyrovnávat horizontálně a vertikálně teplotu vzduchu, zvýšit a vyrovnat vlhkost uvnitř velkých prostor a redukovat tak náklady na vytápění. Zvlhčovač a současně destratifikátor Merlin používá speciální odstředivý rotor, který vyvolává promíchávání vzduchu, neprodukuje škodlivé proudy, které by obtěžovaly dělníky a je vyráběn podle bezpečnostních a hygienických norem v souladu se zachováním životního prostředí.

Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů destratifikátor nesměšuje proudění vzduchu přímo kolmo v soustředěných plochách, ale rozděluje vzduch paprskovitě, přičemž odděluje velké plochy nepostřehnutelnou ventilací.

Jev, kdy se vzduch vrství a teplo shromažďuje blízko stropů, obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách je velmi běžný a je příčinou velkého rozptylu tepla a vysokých energetických nákladů. Systém destratifikátoru zabraňuje vrstvení horkého vzduchu u stropu, redukuje spotřebu energie a zajišťuje pohodu prostředí.

Destrafikátor
Obr.: 1
Destrafikátor
Obr.: 2
Destrafikátor
Obr.: 3
Destrafikátor
Obr.: 4

Fotografie z realizace systému zvlhčování vzduchu se zabudovanými stropními destratifikátory:
Obr. 1: pohled na úpravnu vody (filtrace, změkčovací stanice, reverzní osmózová jednotka vyrovnávací mezizásoba demi vody).
Obr. 2: pohled na řídící jednotku systému zvlhčování vzduchu.
Obr. 3: pohled do prostoru výroby
Obr. 4: pohled na strop na zavěšený zvlhčující modul a stropní destratifikátor 2v1.

Obrovské snížení nákladů na vytápění !

Aby mohla být vyjádřena potenciální úspora, je nezbytné především zjistit teplotní rozdíl mezi teplotou u stropu a u podlahy: ΔT = tb x (1 + 0,115 h) - tb přičemž tb = teplota v úrovni podlahy, h = výška místnosti.

Rovnice je založena na optimálních podmínkách a mění se podle typu stěn a izolace stropů, prosklenýché ploch a jejich postavení vůči slunečnímu světlu, dveřím a vchodům, právě tak jako jejich počet a doba v zavislosti na ročním období. Rovnice platí pro prostory až do výšky 9 m.

Grafické znázornění nárustu teploty s výškou

Graf

Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u podlahy a za jistých podmínek může být rozdíl teplot 10 až 12°C. Tepelné ztráty způsobené konstrukcí budovy a spotřeba energie na vytápění jsou velmi ovlivněny nesprávnou izolací. Zejména starší průmyslové budovy jsou v tomto ohledu velmi špatné. Teplota u podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota u stropu je závislá na mnoha faktorech:

 • kapacita, výkonnost a distribuce ve vztahu k velikosti budovy,
 • sezónní změny venkovních podmínek, např. vertikální vzrůst teploty je nulový za nepřítomnosti topení a max. během studené zimy, kdy se topí.

Grafické znázornění hromadění teplého vzduchu

Graf
a) bez destratifikátorů
Graf
b) s destratifikátory

Testovací údaje, odborná literatura indikují teplotní gradienty 1°C nebo více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově.

Nárůst větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5% na každý stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu.

Zvýšení teploty výrobních prostor o 1°C zvyšuje náklady na vytápění min. o 6%.

Současně spolupůsobí efekt adiabatického chlazení. (150 litrů vody rozprášené ve formě mlhoviny vysokotlakým zvlhčováním vzduchu = 100 kW energie ve formě odparného tepla.

Snížení nákladů na provoz klimatizačních jednotek v letním období řádově o 15 až 20%.

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy

Graf
Systém bez vyrovnání teplotní diference: Ohřátý vzduch se hromadí v oblasti u stropu, působí obrovské výdaje nikoli nezbytné!
Graf
System s vyrovnáním teplotní diference: Zahřátý vzduch je rozložený téměř rovnoměrně, tak je zajištěno účinného užití jinak zbytečně vynaložené energie na vytápění

Přínos stropního destratifikátoru:

Míšení vzduchu ve velké budově má v zimním období za následek:

 • eliminaci teplotního gradientu,
 • redukci tepelných ztrát,
 • zvýšení teploty u podlahy,
 • stejnoměrnou teplotu v budově,
 • zlepšení podmínek životního prostředí,
 • lepší využití odpadního tepla produkovaného stroji,
 • ve výsledku úsporu energie.

Přínos stropního destratifikátoru lze zaznamenat i v letním období:

 • univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy,
 • redukce koroze konstrukce budovy,
 • redukce a odvádění plynů a zápachů,
 • redukce vlhkosti v budově.

Použití:

Destratifikátory Merlin jsou jedinečným patentovaným řešením pro zvyšování vlhkosti prostředí a současně pro snižování nákladů na vytápění. Zvlhčovače Merlin 2 v 1 mohou být instalovány v jakémkoliv prostředí, kde je potřeba vlhčit a směšovat vzduch, např. ve:

 • výrobních, obchodních provozovnách a skladech v různých oborech lidské činnosti,
 • sportovních halách,
 • logistických centrech,
 • zootechnických farmách,
 • plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních prostorách,
 • sklenících a zahradnických stavbách,
 • knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.

Výsledky velkého počtu instancí stropních destratifikátorů v nejrůznějších podmínkách vykazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění 20 až 30%.

Člověk stráví v průměru více než 80 % svého života v uzavřených místnostech.

Několik dobrých důvodů pro zvlhčovací a osvěžovací systémy:

 • zvyšování odolnosti proti nachlazení a chřipce,
 • zlepšení celkové duševní pohody a zvýšení koncentrace,
 • ochrana proti vysušování kůže a očí, sliznic,
 • redukce hladiny prachu, což pomáhá alergikům,
 • zlepšení podmínek "pitného režimu" organismu,
 • efekt adiabatického chlazení,
 • nezanedbatelné úspory na vytápění - systém stropních destratifikátorů,
 • stabilizování relativní vlhkosti v pracovním prostředí z technologických důvodů,
 • odstranění výbojů elektrostatické elektřiny a jejích negativních projevů (např. nekontrolovatelný vznos prachu, nepříjemné výboje do lidského organismu, vlhkostně stabilizovaný materiál na skladě, technologické procesy lepení, stříkání a zrání povrchové úpravy za kontrolovaných podmínek teploty a vlhkosti).

Rozmístění:

Při instalaci je důležité dodržet šachovnicové celkové rozmístění destratifikátorů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu promíchávání vzduchu v celém prostoru výrobní nebo skladové či sportovní haly.

Výška zavěšení:

Doporučuje se zavěsit destratifikátor od stropu nebo od nosníku v minimální vzdálenosti rovnající se alespoň 15% z celkové výšky místnosti, v každém případě ne níže jak jeden metr. Pokud jde o technické parametry, destrifikátory jsou dodávány ve verzi krytí IP 55, a to pro mokré prostředí.

Ekonomická návratnost:

Velmi rychlá.

Kontaktujte nás: tel.. 00420 604 580 950, mailto:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA

Pražská 636
CZ – 378 06 Suchdol nad Lužnicí

mobil: +420 603 520 148
e-mail: info@drekoma.cz
podrobný kontakt

Logo Merlin