jak snížit náklady na vytápění a chlazení

Představujeme zvlhčovací systém Merlin jako destratifikátor

Závěsný modul z produkce firmy Merlin – Technology je vzduchový stropní destratifikátor, který je schopen vyrovnávat horizontálně a vertikálně teplotu vzduchu, zvýšit a vyrovnat vlhkost uvnitř velkých prostor a redukovat tak náklady na vytápění. Zvlhčovač a současně destratifikátor Merlin používá speciální odstředivý rotor, který vyvolává promíchávání vzduchu, neprodukuje škodlivé proudy, které by obtěžovaly dělníky a je vyráběn podle bezpečnostních a hygienických norem v souladu se zachováním životního prostředí.

Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů destratifikátor nesměšuje proudění vzduchu přímo kolmo v soustředěných plochách, ale rozděluje vzduch paprskovitě, přičemž odděluje velké plochy nepostřehnutelnou ventilací.

Jev, kdy se vzduch vrství a teplo shromažďuje blízko stropů, obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách je velmi běžný a je příčinou velkého rozptylu tepla a vysokých energetických nákladů. Systém destratifikátoru zabraňuje vrstvení horkého vzduchu u stropu, redukuje spotřebu energie a zajišťuje pohodu prostředí.

Destratifikátor dramaticky sníží náklady na vytápění

Aby mohla být vyjádřena potenciální úspora, je nezbytné především zjistit teplotní rozdíl mezi teplotou u stropu a u podlahy:

ΔT = tb x (1 + 0,115 h) – tb

přičemž tb = teplota v úrovni podlahy, h = výška místnosti.

Rovnice je založena na optimálních podmínkách a mění se podle typu stěn a izolace stropů, prosklenýché ploch a jejich postavení vůči slunečnímu světlu, dveřím a vchodům, právě tak jako jejich počet a doba v zavislosti na ročním období. Rovnice platí pro prostory až do výšky 9 m.

Grafické znázornění nárustu teploty s výškou

Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u podlahy a za jistých podmínek může být rozdíl teplot 10 až 12°C. Tepelné ztráty způsobené konstrukcí budovy a spotřeba energie na vytápění jsou velmi ovlivněny nesprávnou izolací. Zejména starší průmyslové budovy jsou v tomto ohledu velmi špatné. Teplota u podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota u stropu je závislá na mnoha faktorech:

 • Kapacita, výkonnost a distribuce ve vztahu k velikosti budovy,
 • Sezónní změny venkovních podmínek, např. vertikální vzrůst teploty je nulový za nepřítomnosti topení a max. během studené zimy, kdy se topí.

Znázornění hromadění teplého vzduchu


Testovací údaje, odborná literatura indikují teplotní gradienty 1°C nebo více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově.

Nárůst větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5% na každý stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu.

Zvýšení teploty výrobních prostor o 1°C zvyšuje náklady na vytápění min. o 6%.

Současně spolupůsobí efekt adiabatického chlazení. (150 litrů vody rozprášené ve formě mlhoviny vysokotlakým zvlhčováním vzduchu = 100 kW energie ve formě odparného tepla.

Snížení nákladů na provoz klimatizačních jednotek v letním období řádově o 15 až 20%.

Porovnání průběhu teplot v průřezu budovy s ohledem k výšce budovy

Systém bez vyrovnání teplotní diference:
Ohřátý vzduch se hromadí v oblasti u stropu, působí obrovské výdaje nikoli nezbytné!

System s vyrovnáním teplotní diference:
Zahřátý vzduch je rozložený téměř rovnoměrně, tak je zajištěno účinného užití jinak zbytečně vynaložené energie na vytápění

Přínos stropního destratifikátoru

Míšení vzduchu ve velké budově má v zimním období za následek:

 • Eliminaci teplotního gradientu,
 • Redukci tepelných ztrát,
 • Zvýšení teploty u podlahy,
 • Stejnoměrnou teplotu v budově,
 • Zlepšení podmínek životního prostředí,
 • Lepší využití odpadního tepla produkovaného stroji,
 • Ve výsledku úsporu energie.

Přínos stropního destratifikátoru lze zaznamenat i v letním období:

 • Univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy,
 • Redukce koroze konstrukce budovy,
 • Redukce a odvádění plynů a zápachů,
 • Redukce vlhkosti v budově.

Použití

Destratifikátory Merlin jsou jedinečným patentovaným řešením pro zvyšování vlhkosti prostředí a současně pro snižování nákladů na vytápění. Zvlhčovače Merlin 2 v 1 mohou být instalovány v jakémkoliv prostředí, kde je potřeba vlhčit a směšovat vzduch, např. ve:

 • Výrobních, obchodních provozovnách a skladech v různých oborech lidské činnosti,
 • Sportovních halách,
 • Logistických centrech,
 • Zootechnických farmách,
 • Plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních prostorách,
 • Sklenících a zahradnických stavbách,
 • Knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.

Výsledky velkého počtu instancí stropních destratifikátorů v nejrůznějších podmínkách vykazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění 20 až 30%.

Několik dobrých důvodů pro zvlhčovací a osvěžovací systémy:

Člověk stráví v průměru více než 80 % svého života v uzavřených místnostech.

» Zvyšování odolnosti proti nachlazení a chřipce.

» Zlepšení celkové duševní pohody a zvýšení koncentrace.

» Ochrana proti vysušování kůže a očí, sliznic.

» Redukce hladiny prachu, což pomáhá alergikům.

» Zlepšení podmínek „pitného režimu“ organismu.

» Efekt adiabatického chlazení.

» Nezanedbatelné úspory na vytápění – systém stropních destratifikátorů.

» Stabilizování relativní vlhkosti v pracovním prostředí z technologických důvodů.

» Odstranění výbojů elektrostatické elektřiny a jejích negativních projevů (např. nekontrolovatelný vznos prachu, nepříjemné výboje do lidského organismu, vlhkostně stabilizovaný materiál na skladě, technologické procesy lepení, stříkání a zrání povrchové úpravy za kontrolovaných podmínek teploty a vlhkosti).

Rozmístění:

Při instalaci je důležité dodržet šachovnicové celkové rozmístění destratifikátorů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu promíchávání vzduchu v celém prostoru výrobní nebo skladové či sportovní haly.

Výška zavěšení:

Doporučuje se zavěsit destratifikátor od stropu nebo od nosníku v minimální vzdálenosti rovnající se alespoň 15% z celkové výšky místnosti, v každém případě ne níže jak jeden metr. Pokud jde o technické parametry, destrifikátory jsou dodávány ve verzi krytí IP 55, a to pro mokré prostředí.

Investice do destratifikátoru Merlin se vám velmi rychle vrátí díky ušetřeným nákladům na vytapění.

 

Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA

Pražská 636
CZ – 378 06 Suchdol nad Lužnicí

mobil: +420 603 520 148
e-mail: info@drekoma.cz
podrobný kontakt

Logo Merlin